Posts Tagged ‘ฮวงจุ้ย ตำแหน่งหน้าต่าง กับความเป็นสิริมงคล’

ตำแหน่งหน้าต่าง

ฮวงจุ้ย ตำแหน่งหน้าต่าง กับความเป็นสิริมงคล

หน้าต่าง ช่วยให้ได้รับแสงจากพระอาทิตย์ในตอนกลางวัน แสงจากพระจันทร์ในตอนกลางคืน รับลมให้เข้ามา ช่วยให้อากาศภายในบ้านมีการถ่ายเท หมุนเวียนได้ดีขึ้น   หน้าต่าง ช่วยให้ได้รับแสงจากพระอาทิตย์ในตอนกลางวัน แสงจากพระจันทร์ในตอนกลางคืน รับลมให้เข้ามา ช่วยให้อากาศภายในบ้านมีการถ่ายเท หมุนเวียนได้ดีขึ้น ประโยชน์ของหน้าต่างมีมากมาย การออกแบบจัดวางตำแหน่งของหน้าต่างจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะหากตำแหน่งของหน้าต่างไม่เหมาะสม ก็จะไม่ได้รับแสงที่เพียงพอ ผลเสียก็จะตามมา เช่น ต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ร่างกายไม่กระปรี้กระเปร่าไม่มีชีวิตชีวา ประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดลง ตามตำราฮวงจุ้ย ได้กล่าวถึง ตำแหน่งของหน้าต่างทิศต่างๆไว้ดังนี้ หน้าต่างด้านทิศตะวันออก เป็นตำแหน่งมงคล แสงแดดส่องเข้ามาในบ้านในเวลารุ่งเช้า หน้าต่างด้านทิศใต้ เป็นตำแหน่งมงคล เพราะมีแสงแดดอบอุ่นในฤดูหนาว และมีลมเย็นพัดเข้ามาในฤดูร้อน หน้าต่างด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตำแหน่งมงคล แสงอาทิตย์ส่องเข้ามายามเช้า หน้าต่างด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ สองด้านนี้เป็นด้านที่ได้รับแสงแดดตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน จึงไม่เหมาะที่จะสร้างหน้าต่าง แต่หากจำเป็นต้องสร้างจริงๆ ต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป หน้าต่างด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้านนี้เป็นทิศที่ตรงกับตำแหน่งที่เรียกว่า “เฉียน” ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงส่ง จึงไม่ควรสร้างหน้าต่างไว้ แต่หากต้องสร้าง หน้าต่างต้องมีขนาดเล็กและสูงกว่าปกติ หน้าต่างด้านทิศเหนือ ในฤดูหนาว หน้าต่างทางด้านทิศเหนือจะเป็นทางเข้าของลมหนาว แต่ในฤดูร้อน จะเป็นทางออกของลม  หน้าต่างด้านนี้ควรปิดเปิดได้ง่าย และมีความมิดชิด หน้าต่างด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นด้านที่ไม่มงคล […]