Posts Tagged ‘วิธีเปลี่ยนกระเบื้องที่ชำรุด’

5-2

วิธีเปลี่ยนกระเบื้องที่ชำรุด ด้วยตัวเอง

ถึงแม้จะมั่นใจในฝีมือของช่างและคุณภาพของกระเบื้องที่ซื้อมามากแค่ไหน แต่ อาจจะมีแผ่นกระเบื้องบางส่วนแตกหรือหลุดร่อนออกมาอยู่ดี ซึ่งวิธีแก้ไขสำหรับปัญหานี้คือ ควรจะรีบซ่อมแซมส่วนที่เกิดความเสียหายโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้รอยแตกร้าวเชื่อมโยงไปสู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งถ้าอยากประหยัดงบคุณก็สามารถลงมือซ่อมแซมด้วยตัวเองได้เหมือนกัน ทั้งนี้ก่อนจะถึงขั้นตอนการซ่อมแซม จะต้องได้กระเบื้องที่มีขนาดพอดีและสีที่เหมือนกับของเดิมหรือใกล้เคียงมา เสียก่อน แล้วค่อยลงมือทำตามวิธีต่อไปนี้ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ เทปกาว กระเบื้องที่มี่ขนาดและสีใกล้เคียงกับแผ่นที่ชำรุด ตะปู ค้อน สิ่ว ปูนซีเมนต์ ทราย เกียงโบกปูน ยาแนว 1. นำเทปกาวมาแปะบนแผ่นกระเบื้องให้ทั่ว เพื่อป้องกันไม่ให้รอยแตกร้าวขยายเป็นวงกว้าง และชำรุดแตกหักมากกว่าเดิม ยกเว้นบริเวณขอบปูนและแผ่นกระเบื้องที่ต้องการซ่อมแซม 2. นำปลายตะปูวางลงไปตรงกลางของแผ่นกระเบื้องที่ชำรุด จากนั้นใช้ค้อนทุบเพื่อให้กระเบื้องแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ จะช่วยให้สามารถนำกระเบื้องเก่าที่ชำรุดออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 3. ใช้สิ่ววางลงบนกึ่งกลางของแผ่นกระเบื้อง โดยให้ปลายสิ่วหันไปยังด้านตรงข้ามกับตัวคุณ พร้อมกับวางสิ่วให้ทำมุมกับพื้นประมาณ 45 องศา จากนั้นใช้ค้อนทุบหัวสิ่ว เพื่อแซะกระเบื้องที่ชำรุดและรอยปูนเก่าที่ใช้ติดแผ่นกระเบื้องออกมา จนกว่าจะถึงชั้นของพื้นจริง โดยทำขั้นตอนนี้ไปต่อเนื่องจนกว่ารอยปูนที่อยู่ใต้กระเบื้องจะหลุดออกมาทั้ง หมด 4. เตรียมปูนที่จะใช้ปูกระเบื้อง โดยการผสมปูนและทรายในอัตรา 1 ต่อ 2 ส่วน ในแต่ละครั้งควรผสมปูนแค่พอประมาณ ไม่มากจนเกินไป เพราะจะทำให้ปูนแข็งตัว ทั้ง ๆ ที่ยังใช้ปูนไม่หมด […]