Archive for October, 2012

weddinginl

ฮวงจุ้ย บันไดบ้าน

การเข้าขึ้นไปยังจุดที่สูง หรือจุดมุ่งหมาย ต้องมีบันไดที่ดีในการปูทางให้เราเดินก้าวขึ้นไป หากบันไดชำรุด ผุพัง ก็อาจจะทำให้เราสะดุดหกล้ม ตกหล่นลงมาได้ง่าย… แต่หากว่าบันไดนั้นแข็งแรง ทนทาน ก็ย่อมเป็นฐานที่ทำให้เราก้าวได้อย่างมั่นใจ และมั่นคงเช่นกัน บ้านก็เช่นเดียวกัน บ้านไหนที่มีมากกว่า 1 ชั้น ก็ต้องมีบันไดเพื่อขึ้นไปบนชั้นอื่น การสร้างบันได ไม่ใช่จะสร้างอย่างไรก็ได้ แต่ต้องให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย ไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตราย และเกิดอุบัติเหตุต่อสมาชิกในครอบครัวได้ง่าย ตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยจีน เชื่อว่า บันไดเป็นทางผ่านของพลัง และยังเป็นจุดที่เพิ่มพลังให้กับบ้านได้ หากสร้างให้ถูกวิธี ลักษณะของบันไดบ้านที่ดีมีดังต่อไปนี้ บันไดบ้านไม่ควรอยู่ตรงกับประตูหน้าบ้าน เพราะประตูหน้าบ้านเป็นทางเข้าของพลัง หากพลังมาเจอบันไดที่กรีดขวางอยู่ ก็สามารถทำให้พลังนั้นลดลง หรือบั่นทอนไปได้ บันไดบ้านไม่ควรอยู่ใกล้กับประตูหน้าบ้านที่หันไปทางทิศใต้  เพราะในช่วงเวลาที่แดดส่องเยอะ หากสะท้อนเข้ามาในบ้านพอดี จะทำให้หน้ามืด มองไม่ชัด สายตาพร่ามัว อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการขึ้นลงบันไดได้ บันไดบ้านไม่ควรอยู่ใกล้กับประตูหน้าบ้านที่หันไปทางทิศเหนือ เพราะในฤดูหนาวลมจะพัดเข้ามาในบ้าน และพัดขึ้นไปชั้นบน ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของคนในครอบครัว บันไดบ้านควรหันไปคนละทางกับประตูหน้าบ้าน จึงจะเป็นบันไดที่ดี มีผลดีต่อพลัง และสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ หากบันไดของคุณตรงกับประตูหน้าบ้านแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องรื้อสร้างใหม่ อาจจะหากฉากกั้นมากั้นระหว่างบันไดกับประตู หรือจัดวางตู้โชว์ บิลท์อิน หรือทาบันไดเป็นสีขาวก็ได้ […]

404 Not Found

404 Not Found

The resource requested could not be found on this server!
Powered By LiteSpeed Web Server
LiteSpeed Technologies is not responsible for administration and contents of this web site!